jobbannonser blocket

Rattelse av fel k3

Rattelse av fel k3

Rättelser av fel i den löpande bokföringen Enligt punkt 2.1 ska det som är bokfört inte kunna raderas eller på annat sätt göras oläsligt. Det innebär att en rättelse ska göras på sådant sätt att den rättade bokföringsposten är läsbar även efter rättelsen.


Förskott på arv fastighet

Förskott på arv fastighet

Huvudregeln är precis som du säger att man som arvinge inte är skyldig att återbära sitt förskott på arv. Så här säger ärvdabalken: Kan vad arvinge mottagit i förskott ej till fullo avräknas å hans arvslott, är han ej skyldig återbära överskottet, med mindre bestämmelse därom träffats då förskottet gavs.


Vad är en svängning

Vad är en svängning

När ett föremål sätts i svängning alstras ljudvågor, som transporteras vidare det aktuella ljudtrycket är i förhållande till vad ett friskt öra nätt och jämt kan höra 


Atlas copco musikhjälpen

Atlas copco musikhjälpen

Atlas Copco är en världsledande tillverkare av innovativa och hållbara produkter. Vi erbjuder bland annat kompressorer, vakuumpumpar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem.


Markedsføring analyse model

Markedsføring analyse model

Enger , A. , Miljøargumentasjon i markedsføring . En innholdsanalyse av tre reklamekanaler , SIFO - rapport 1:98 , 1998 European Environment Agency of complexity , Copenhagen , 1999 European Environment Agency , A new model of 


Konservator utbildning

Konservator utbildning

Den utbildning som finns till konservator i Sverige är på Institutionen för kulturvård och det är på Göteborgs universitet. Utbildningen är där tre eller fem år och man kan antingen utbilda sig till allmän konservator eller så väljer man istället en specialinriktning på papper, måleri eller arkeologiskt material till exempel precis som nämndes tidigare.


Its mah birthday

Its mah birthday

Processed with my "Violet Love Action" (you can find it for free here: My bLoG ) Healthy and Unique Birthday Cake Ideas for Baby - One Part Sunshine. My 


Ia systemet

Ia systemet

Svenska intensivvårdsregistret, SIR, har i uppdrag att registrera alla coronafall på IVA. Nu har de upptäckt en bugg i systemet – som har 


Kontaktlinser max styrke

Kontaktlinser max styrke

Smukke farvede linser, ude styrke i farven dyb blå. Føler du dig kongelig? Denne himmelblå tone har et hint af guld rundt om pupillen. Denne dybhavsblå har 


Nacka psykiatri avd 30

Nacka psykiatri avd 30

Hitta information om Nacka Öppenvårdsmottagning Psykiatri. Adress: Lasarettsvägen 4, Postnummer: 131 45. Telefon: 08-718 66 ..


S a d b o y s 2 0 0 1

S a d b o y s 2 0 0 1

Q u o t e s • e v e r y d a y • 2 0 0 2, Paarl, Western Cape. 1,826 likes · 4 talking about this. Please Support page. Share, react and comment


Kvalitativa intervjumetoder

Kvalitativa intervjumetoder

Ett behov av fler preventions- och servicefokuserade forskningsinitiativ framkommer, likaså ett behov av mer interdisciplinär forskning samt forskning där kvalitativa forskningsansatser såsom intervjumetoder tillämpas. Johanna Nordmyr disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 2 oktober 2020 kl. 12.


Lars lindberg trav

Lars lindberg trav

TRAV. Så minns kollegorna och vännerna Lars Lindberg. Foto: aln. Lars Lindberg, en av Sveriges främsta travtränare och kuskar har avlidit 


Försäkringskassan läkare intyg

Försäkringskassan läkare intyg

Du som chef bör i kontakt med den anställde informera om att läkarintyg även ska skickas till Försäkringskassan. I de flesta landsting kan 


Enkla grunder i dataskydd

Enkla grunder i dataskydd

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR i alla EU länder. GDPR handlar om din personliga integritet och stärker skyddet för