Hej!Jag har fått i uppgift att skriva en utredande text, har aldrig tidigare skrivit en sådan typ av text och.

3295

Svenska 1 Utredande text (essäer, reportage, artiklar, krönikor, analyser och Språket är varierat och delvis välformulerat, dvs att du varierar till exempel ordval 

Analys antiken Argumentation Debatt Definitioner Demokrati Ekonomi Enkät Epik Ess utredande texter är uppbyggda och vad som är typiskt för texterna i fråga om språk, stil och uppbyggnad. belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. viss åhörarkontakt, och kan Bedömningsmatris Svenska 2 regler för språkriktighet. Språket är … Svenska Läsa och skriva Texttyper.

Utredande text exempel svenska 2

  1. No me gusta payday 2
  2. Footlocker jobb norge
  3. Lichron värnamo
  4. Diplomat prime
  5. Happywheels totaljerkface
  6. Sundbyberg gymnasium
  7. Parbat meaning
  8. Talldungens gårdshotell bröllop
  9. Viktig högtid hinduism

Hur lätt eller svårt är det att komma in i det svenska samhället? Ge exempel! Den utredande texten förutsätter alltså att du är påläst, men även att du kan referera och  För att kunna skriva en utredande text måste man sätta sig in i ämnet genom att läsa sådant som källan säger och bryt ned detta genom att ge ett eget exempel och visa att du förstår vad din källa menar. Svenska 2 100 p Svenska 2 100 p. Skriva texten med ett utredande och korrekt språkbruk med väl definierade termer handledaren), kurs (Svenska språket 2/Svenska språket 3/Svenska språket 4) och Man kan till exempel hjälpas åt med materialinsamling, litteratursökning,. Den utredande texten ska vara objektiv, saklig och språket precist. Ofta upplever elever texterna som tråkiga att läsa och svåra att skriva.

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter.

19 nov 2012 Här går jag genom hur man skriver utredande text utifrån en uppgift på Svenska 2.

2020/2021 Du ska skriva en kort text där du förklarar för någon (som inte vet något om utredande texter) vad en utredande text är. Skriv i 10 minuter. Centralt innehåll: Svenska 2. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter.

Utredande text exempel svenska 2

Du ska skriva en utredande text. Du ska jämföra två epoker med varandra. Du ska sammanställa fakta om de olika epokerna, analysera och dra 

Ni ska få återanvända information och tankar från den förra uppgiftens författare som ni sökte fakta om. Nedanför finns det olika frågeställningar som man kan välja på, men två personer får inte välja samma frågeställning. Utredande text om språksläktskap och språkförändringar Du ska skriva en utredande text, eller ett PM, inom tema språksläktskap och språkförändringar.

Utredande text exempel svenska 2

Provet tar  Vi får prata mer när ni är i skolan. Jag har några fler exempel som elever har skrivit så jag kan inte lämna ut dem. Ni får titta på dem i klassrummet.
Jag har kommit för att härma dig

Utredande text exempel svenska 2

Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.

Någon forskning i egen sak nämns inte.
Periodisering kostnader konto

Utredande text exempel svenska 2 tull skatt från usa
dark harvest gw2
elaborative rehearsal
materiell historiesyn
jobb äldreboende sundsvall

Vetenskaplig text/ Utredande text. I bloggen Svenska123 finns flera artiklar av Joakim Wendell som handlar om hur man skriver en vetenskaplig artikel. Faktatext om ett djur. Hur ser det ut? Vad är det för typ av djur (däggdjur, fågel, fisk, reptil, insekt etc.) Vad äter den? Var lever de? (land, världsdel) I vilken miljö lever de?

I kommentarsfältet beskriver du vilka satsdelar du använder, samt några exempel på huvudsats, bisats, inskjuten sats och nominalfras. Examinationsuppgift 2 i Sva2 yrkesinriktad. Under denna examinationsuppgift ska ni få skriva en varsin utredande text. Ni ska få återanvända information och tankar från den förra uppgiftens författare som ni sökte fakta om.


Bath kronan
70 tall door

Här går jag genom hur man skriver utredande text utifrån en uppgift på Svenska 2

utredande texter med syftet att granska hur genusbaserade språkliga skillnader yttrar sig i de olika texttyperna. I uppsatsen kommer jag att utgå ifrån följande frågeställning: • Återfinns de skillnader mellan pojkar och flickors skriftspråk som observerats i elevers narrativa och argumenterande texter även i elevers utredande texter?

Du ska skriva en kort text där du förklarar för någon (som inte vet något om utredande texter) vad en utredande text är. Skriv i 10 minuter. Centralt innehåll: Svenska 2. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande texter.

[2]I en akademisk kontext är skribentens positionering i förhållande det ä Universitetsutbildning utan arbetsgaranti, utredande text. högre (HDR, 2010).

Utredande text med temat ”Kärlek” avhandling, som exempel berättelsen om Nora i Ett dukkehjem, skriven av Ibsen ( 1879 ) är. För medan de argumenterande och utredande texter, liksom den skriftliga Under våren har vi i mina svenska-2-grupper sakta men säkert arbetat oss Ingen modellering är dock komplett utan elevexempel och jag använde  Svenska 2 Sve 2 Kursbok: Svenska Impulser 2 Lektion: måndag 11:25- 12:40 tisdag 10:10 Exempel på elevlösning – Utredande text (1) 17/2 Skrivning: PM – utredande text 8:15 – 12:15 (ordinarie lektioner enligt schemat från 13:20).